Abonnement

Eerste Tijdschrift LKZ NL 2017

De Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen is een dialoog tussen Jezus, onze Verlosser en Marguerite, een eenvoudige moeder. Deze Boodschap heeft een grote invloed doordat zij reeds in 21 talen vertaald werd en in 91 landen verspreid. Zij kent een groot succes, omdat zij een zuivere weerklank is van de H. Schrift.

Jezus zegt tot Marguerite: “Deze handleiding voor het geestelijke leven is in het bereik van ieder verstand en Ik ben erop gesteld alle kleine zielen te treffen. Want Ik verwacht veel van hun edelmoedigheid.“ (Boodschap 24.6.67) 

Jezus: “Ik ben u geen nieuwigheden komen leren. Wie hoopt in deze Boodschap ‘openbaringen’ te vinden zal ontgoocheld zijn. Bezorgdheid om gebed en boete, zelfovergave aan de liefde: ziedaar wat Ik u opleg.” (Boodschap 12.2.67)

In de ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde van het Hart van Jezus aan de Kleine Zielen’ roept Jezus de mensen, zijn schepsels, op tot liefde. Liefde is volgens Jezus de enige remedie voor het kwaad dat de wereld teistert en dat zelfs in zijn Kerk tweedracht zaait. De verschrikkelijke storm, die door de haat wordt aangewakkerd, kan alleen maar verdwijnen door de adem van de Liefde. De Redder rekent op ons om Hem daarbij te helpen. Het is aan elke ‘kleine ziel’ om mee te doen aan zijn goddelijk spel.

Het Legioen Kleine Zielen helpt ons in het bijzonder om in een grotere intimiteit met Jezus te leven, iets waarnaar iedere gelovige zou moeten streven, ook de meest vurige mariale ziel. Het doel van de Boodschap is juist: ons binnenleiden in deze onuitsprekelijke intimiteit, ons tonen hoe we Onze Lieve Heer steeds meer kunnen beminnen en ons door Hem laten opvoeden. En dit te midden van de moeilijkheden van deze tijd.

Ik wil u vragen om voor dit nieuwe initiatief te bidden. Dat de Heilige Maagd Maria ons moge helpen; en dat de H. Geest ons moge inspireren! Moge dit tijdschrift een middel zijn waarmee we onze gebedsgroepen kunnen ondersteunen en opbouwen. Ik hoop tenslotte dat veel mensen mogen ontdekken dat ze geroepen zijn als Kleine Ziel te gaan leven…

Pastoor Geudens

Wilt u het tijdschrift bij u thuis ontvangen?

Kosten van een jaarabonnement: 15,– Euro

Uitgave is 3 maal per jaar: in april – augustus – december

Opgave nieuwe abonnementen:

1. Stuur een bericht per e-mail met vermelding van uw naam en adres én met vermelding van: ‘aanmelding voor een nieuw abonnement via de website Legioen Kleine Zielen’  naar:

hbcb@hetnet.nl

2. Stuur een brief met vermelding van uw naam en adres én met vermelding van: ‘aanmelding voor een nieuw abonnement via de website Legioen Kleine Zielen’ naar:

‘Stichting Legioen Kleine Zielen’,
P/A Mevr. L.E.J. Beurskens-van de Rijdt,
Rijksweg 90,
5941 AH Velden.